Frozen-II-local-lockup-min-e1573465498856_1c892f782e849d5443496d3793cd11fa

SINGING CONTEST
“Into the Unknown”

Universal Music Thailand ชวนทุกคนมาประกวดร้องเพลง “Into the Unknown
จาก Frozen 2 ชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ โตเกียวพร้อมบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (จำนวน 2 ท่าน) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 

Universal Music Thailand ชวนทุกคนมาประกวดร้องเพลง “Into the Unknown” จาก Frozen 2 ชิงรางวัล ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ โตเกียวพร้อมบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (จำนวน 2 ท่าน) และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย 

มาฟัง “Into the Unknown” กันอีกสักรอบ

พร้อมแล้วใช่ไหม? ไปร้องกันเลย
อัพโหลดวิดีโอขึ้น Youtube ของตัวเองแล้ว กลับมาลงทะเบียนทีนี่

อ่านกติกาการประกวดได้ด้านล่างนี้

รายละเอียดเงื่อนไขและกติกาการประกวด

 1. ร้องเพลง “Into the Unknown” จาก Frozen 2 เวอร์ชั่นใดก็ได้ จะแบบเดี่ยวหรือทีม ร้องเพลงอย่างเดียวหรือร้องพร้อมเล่นเครื่องดนตรีประกอบก็ได้ ไม่จำกัดเพศ อายุและความยาวของคลิปวิดีโอ

 1. วิธีส่งคลิปวิดีโอเข้าประกวด 🎧🎤
 • อัพโหลดคลิปวิดีโอช่องทางใดก็ได้ (YouTube, Facebook, Instagram) ของตนเองและเปิดเป็นสาธารณะ
 • หลังจากอัพโหลดคลิปลง YouTube แล้วให้มาลงทะเบียนส่งผลงานการประกวดที่ 👉 https://umusicthailand.com/frozen2singingcontest/
 • โดยจะต้องกรอกชื่อ-นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และใส่ลิงค์วิดีโอที่ส่งเข้าประกวดให้ครบถ้วนและถูกต้อง
 • จำกัดการร่วมส่งคลิปประกวด 1 แอคเค้าน์ = 1 สิทธิ์คลิปวิดีโอ
 • คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นคลิปวิดีโอของตัวเองเท่านั้น ห้ามนำคลิปวีดีโอของผู้อื่นมาส่ง
  สามารถส่งคลิปวีดีโอได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 13 มกราคม 2563

 1. ผู้สมัครที่ทำตามเงื่อนไขและกติกาครบถ้วนและถูกต้องเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์รับของรางวัล หากตรวจพบว่า มีการทุจริตทุกประการเกิดขึ้น ไม่ว่าในกรณีใดกรณีหนึ่ง ทางบริษัทฯ ขออนุญาตทำการสละสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ได้รับทราบและยอมรับกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

 1. ผลการตัดสินผู้ชนะโดยคณะกรรมการจาก Universal Music Thailand ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 15 มกราคม 2563 ทาง Facebook Universal Music Thailand

 1. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 1. ผู้ชนะการประกวดจะได้รับรางวัล ดังนี้
 • รางวัลที่ 1 ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ – โตเกียว สายการบิน Thai AirAsia X และบัตรเข้า Tokyo Disneyland 1 รางวัล (จำนวน 2 ใบ) และ CD อัลบั้มเพลงประกอบ FROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น  (กำหนดการเดินทางระหว่าง มิถุนายน – สิงหาคม 2563)
 • รางวัลที่ 2 ตุ๊กตา Giant Olaf จำนวน 1 ตัว และ CD อัลบั้มเพลงประกอบFROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,599 บาท*
 • รางวัลชมเชย CD อัลบั้มเพลงประกอบ FROZEN 2 จำนวน 1 แผ่น ทั้งหมด 3 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 399 บาท*
  (ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ)
  * ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ชื่อ ภาพ เสียง วิดีโอ และข้อมูลอื่นใดของผู้ที่ได้รับรางวัลในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้ ไม่จำกัดรูปแบบสื่อและระยะเวลา โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และของรางวัลโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า